Skip to main content

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
Apr 9, 2017 Radio.Selefi.org
audio
eye 166
favorite 1
comment 0
Komenti i Anuluesve te Islamit nga shejkh Abdullah Nexhmi
Topics: anuluesit, islamit, abdullah, nexhmi, nauakid, islam
Community Audio
Dec 11, 2016 Radio.Selefi.org
audio
eye 186
favorite 1
comment 0
Shpjegimi i 4 rregullave nga shejkh Abdullah Nexhmi
Topics: 4, rregullat, abdullah, nexhmi
Radio.selefi.org Favorites
collection
5
ITEMS
5
VIEWS
Aug 14, 2016
collection
eye 5
Radio.selefi.org Favorites
Topic: favorites
Community Audio
Aug 14, 2016 Selefi.org
audio
eye 244
favorite 1
comment 0
Komenti i 6 Parimeve - Shejkh Abdullah Nexhmij
Topics: 6, Parimety, gjashte, abdullah, nexhmij, nexhmi
Community Audio
Feb 21, 2016
audio
eye 155
favorite 0
comment 0
Tre Parimet Muhamed Rasulullah Mesimi 41
Topics: tre, parimet, usul, 3, mesimi, 41
Community Audio
Dec 15, 2015
audio
eye 171
favorite 0
comment 0
Shejkh Salih es-Suhajmij bën bidatçi Halebiun dhe Ebul-Hasenin
Topics: suhejmi, halebiu, ebul, Haseni
Community Audio
Dec 15, 2015
audio
eye 22
favorite 0
comment 0
Shejkh suhejmi tebdi halebi ebul hasen
Topics: suhejmi, ali, hasen, ebul
Community Audio
Nov 1, 2015
audio
eye 100
favorite 0
comment 0
Mesimi 40 shqip
Topics: tre, parimet, shqip, 40
Community Audio
Oct 30, 2015
audio
eye 88
favorite 0
comment 0
Perkthimi I hadithit 21 shqip
Topics: hadithi, 21, shqip, muhamed, akur, 40, hadithet
Community Audio
Oct 23, 2015
audio
eye 108
favorite 0
comment 0
Hadithi 20 nga 40 hadithet e Neueuiut shqip
Topics: hadithi, 20, shqip, muhamed, akur
Community Audio
Oct 9, 2015
audio
eye 153
favorite 0
comment 0
Perkthimi I hadithit te 19-te prej 40 haditheve-shejkh Muhamed Saghir 'Akur
Topics: 40, HADITHET, 19, Nawawi, Muhamed, 'Akur
Community Audio
audio
eye 72
favorite 0
comment 0
Perkthimi I Shpjegimit te  Tre Parimeve  - Mësimi 39
Topics: mesimi, 39, tre parimet, kader, shpjegim, perkthim, shqip.
Community Audio
Sep 13, 2015
audio
eye 99
favorite 0
comment 0
Tre Parimet Shtyllshqipat e Imanit
Topics: tre, parimet, shqip
Community Audio
Sep 6, 2015
audio
eye 108
favorite 0
comment 0
tre parimet-grada e 2-te Imani-shqip
Topics: tre, parimet, imani, irxha, rabij
Community Audio
audio
eye 84
favorite 0
comment 0
Tre Parimet - Argumentet e Haxhit - Shqip
Topics: tre, parimet, shqip, haxh, argumentet, haxhit
Community Audio
Jun 23, 2015
audio
eye 27
favorite 0
comment 0
المجلس الرابع من مجالس رمضان المجلس الخامس من مجالس رمضان
Topics: 4, 5
Community Audio
audio
eye 72
favorite 0
comment 0
Mesimi 32 me perkthim tre parimet Abdullah Nexhmi
Topics: 32, tre, parimet, abdullah, nexhmi, perkthim
Community Audio
May 25, 2015 radio.selefi.org
audio
eye 87
favorite 0
comment 0
24/05/2015
Topics: perkthimi, mesimit, 31
Community Audio
Feb 23, 2015
audio
eye 38
favorite 0
comment 0
Ikhlasi dhe pasimi
Topics: ikhlas, pasim, teuhid, kuran, sunet, pejgamber
Community Audio
Jan 25, 2015
audio
eye 1,582
favorite 0
comment 0
tre parimet me shpjegimin e dijetarit te nderuar Abdullah en Nexhmi
Topics: usul, 3, shqip
Community Audio
Jan 11, 2015
audio
eye 45
favorite 0
comment 0
Rreth Fitneve
Topic: fitnet
Community Audio
audio
eye 588
favorite 0
comment 0
shpjegimi i librit umdetul ahkam
Topics: umdetul, ahkam, shejkh, sharai
Community Audio
audio
eye 43
favorite 0
comment 0
rreth festimit te akikes marteses
Topics: martesa, akika, islam, sunet
Community Audio
Jan 4, 2015
audio
eye 25
favorite 0
comment 0
gimari mevludi
Topics: gimari, mevludi
Community Audio
Dec 24, 2014
audio
eye 78
favorite 0
comment 0
shpjegimi i umdetul ahkam
Topics: umdetul, ahkam
Community Audio
Dec 15, 2014
audio
eye 34
favorite 0
comment 0
keshille rreth diturise nga shejkh Abdullah Nexhmi
Topics: dituria, vlera, dijetarët
Community Audio
audio
eye 20
favorite 0
comment 0
dituria
Topics: dituria, mesimi, diturise
Community Audio
audio
eye 206
favorite 0
comment 0
40 hadithet
Topics: 40, hadithet, neueuiut, muhamed, akur
Community Audio
Dec 5, 2014
audio
eye 977
favorite 1
comment 0
shpjegimi i dyzet haditheve te Neueuiut nga dijetari nderuar Shejkh Muhamed Akur
Topics: 40, hadithet, neueuiut
Community Audio
Dec 3, 2014
audio
eye 383
favorite 1
comment 0
usul thelethe nga 1 deri 16
Topics: usul, 3
Community Audio
Dec 2, 2014
audio
eye 57
favorite 0
comment 0
umdetul ahkam hadithi 12
Topics: umdetul, ahkam, hadithi, 12, sharai, husejn, husein
Community Audio
Dec 1, 2014
audio
eye 41
favorite 0
comment 0
permbushja amanetit
Topics: amaneti, permbushja
Community Audio
audio
eye 92
favorite 0
comment 0
Dituria - Shejkh Muhamed Akur
Topics: dituria, ilm, muhamed, akur
Community Audio
Nov 23, 2014
audio
eye 60
favorite 0
comment 0
usul3shqip
Topics: usul, 3, shqip, bilali
Community Audio
Nov 23, 2014
audio
eye 30
favorite 0
comment 0
treparimet16
Topics: usul, 3, tre, parimet, shejkh, nexhmi, abdullah
Community Audio
Nov 18, 2014
audio
eye 89
favorite 0
comment 0
umdetul ahkam 11 shejkh sharai
Topics: umdetul, ahkam, 11, shejkh, sharai
Community Audio
audio
eye 35
favorite 0
comment 0
keshille per selefit qe te largohen nga perçarja
Topics: chaikh, najmi, abdoullah, abdullah, nexhmij, conseil, keshille, largim, perçarje, division
Community Audio
Nov 9, 2014
audio
eye 21
favorite 0
comment 0
usul3dars15
Topics: usul, 3, tre, parimet, dars, 15, abdullah, nexhmi
Community Audio
Nov 3, 2014
audio
eye 14
favorite 0
comment 0
usul3dars14
Topics: usul, 3, mesimi, 14, tre, parimet, abdullah, nexhmi
Community Audio
Oct 27, 2014
audio
eye 233
favorite 0
comment 0
Usul13
Topics: usul, 3, dars
Community Audio
Aug 27, 2014
audio
eye 41
favorite 0
comment 0
Ligjeratë me shejkh Abdullah Nexhmi rreth khauarixhëve të shiish dhe nusra.
Topics: shiish, nusra, khauarixh
Community Audio
Aug 21, 2014
audio
eye 15
favorite 0
comment 0
Umdetul ahkam 8dhe 9
Topic: umdetul ahkam 8dhe 9
Community Audio
Aug 15, 2014
audio
eye 27
favorite 0
comment 0
mesimi i shtate 
Topics: umdetul, ahkam, 7, shtate
Community Audio
Jun 19, 2014
audio
eye 13
favorite 0
comment 0
rreth agjerimit 3 nga shejkh sharai
Topics: ramazan, ramadan, agjerimi, agjerim
Community Audio
Jun 15, 2014
audio
eye 16
favorite 0
comment 0
agjerimi
Topics: agjerimi, ramazani
Community Audio
Jun 9, 2014
audio
eye 11
favorite 0
comment 0
umdetulahkamsiyam
Topics: agjerimi, sijam, ramadan
Community Audio
May 26, 2014
audio
eye 65
favorite 0
comment 0
UmdetulAhkam6
Topics: umdetul, ahkam
Community Audio
May 25, 2014
audio
eye 221
favorite 0
comment 0
kelimeh
Topic: kelimeh
Community Audio
May 21, 2014
audio
eye 19
favorite 0
comment 0
burai2
Topic: TAKUA
Community Audio
May 19, 2014
audio
eye 57
favorite 0
comment 0
umdetulahkam5
Topics: umdetul, ahkam, 5
Community Audio
May 18, 2014
audio
eye 12
favorite 0
comment 0
Usul3dars12
Topics: usul, 3, dars, 12
Community Audio
May 12, 2014
audio
eye 93
favorite 0
comment 0
umdetulahkam4
Topics: umdetul, ahkam, 4
Community Audio
May 11, 2014
audio
eye 73
favorite 0
comment 0
usul3ders11shqip
Topics: tre, parimet, 11
Community Audio
May 11, 2014
audio
eye 36
favorite 0
comment 0
usul3dars11
Topics: usul, 3, Dars, 11
Community Audio
May 11, 2014
audio
eye 40
favorite 0
comment 0
usul3dars11
Topics: usul, 3, dars, 11
Community Texts
May 7, 2014
texts
eye 483
favorite 0
comment 0
Jamiiyeterbijeselefusalih
Topics: terbije, jamiyyate, tarbiya
Community Audio
May 6, 2014
audio
eye 42
favorite 0
comment 0
UmdetulAhkam3
Topics: Umdetul, Ahkam, 3
Community Audio
audio
eye 35
favorite 0
comment 0
usul3dars8Sabr
Topics: sabr, usul, 3, dars, 8
Community Audio
Apr 27, 2014
audio
eye 23
favorite 0
comment 0
usul3dars9
Topics: usul, 3, thalatha, dars, 9
Community Audio
Apr 20, 2014
audio
eye 42
favorite 0
comment 0
usul3dars8
Topics: usul, 3, dars, 8
Community Audio
Apr 13, 2014
audio
eye 23
favorite 0
comment 0
usul3dars7
Topics: usul, 3, dars, 7
Community Audio
Apr 13, 2014
audio
eye 104
favorite 1
comment 0
usul3mesimi5shqip
Topics: usul, 3, 5, shqip, tre, parimet
Community Audio
Apr 8, 2014
audio
eye 86
favorite 0
comment 0
usul3Dars6
Topics: usul, 3, dars, 6, chaikh, najmy, abdullah
Community Audio
Apr 7, 2014
audio
eye 82
favorite 0
comment 0
umdetulahkam2
Topic: umdetulahkam2
Community Audio
Apr 7, 2014
audio
eye 34
favorite 0
comment 0
treparimet4
Topics: tre, parimet, 4, shqip
Community Audio
Apr 6, 2014
audio
eye 41
favorite 0
comment 0
Shejkh Sharai 2 pyetje
Topics: pyetje, namazi, pas, imamit, lexon, keq, fatihan, nijeti, agjerimi, vullnetar
Community Audio
Apr 1, 2014
audio
eye 247
favorite 0
comment 0
UmdetulAhkam1Sharai
Topics: umdetul, ahkam, shejkh, sharai, mesimi, pare, nijeti, agjerim, vullnetar, udhetimi, vendet, kufrit,...
Community Audio
Mar 30, 2014
audio
eye 46
favorite 0
comment 0
 3parimetMesimi5
Topics: usul, 3, 5
Community Audio
Mar 29, 2014
audio
eye 21
favorite 0
comment 0
Shejkh Sharai ne lidhje me arrestimin Tekfircave Havarixhve ne shqiperi
Topics: tefirc, xhihad, siri
Community Audio
Mar 25, 2014
audio
eye 30
favorite 0
comment 0
Rendesia e mesimit te fikhut
Topics: rendesia, mesimit, fikhut
Community Audio
Mar 25, 2014
audio
eye 85
favorite 0
comment 0
Ne lidhje me ngjarjet e fundit në shqipëri
Topics: tekfircat, murxhit
Community Audio
Mar 24, 2014 Shejkh Sharai
audio
eye 172
favorite 0
comment 0
Rendesia e fikhut dhe pyetje pergjigje
Topics: dritat, faturat, kamat, bismilah, para, buke, nderpret, bidate, xhemat, veprosh, moter, selefije,...
Community Audio
Mar 23, 2014
audio
eye 12
favorite 0
comment 0
Dars chaikh burai 
Topics: dars, chaikh, burai
Community Audio
Mar 23, 2014
audio
eye 86
favorite 0
comment 0
Usul 3 Dars 4 Chaikh Najmy
Topics: usul, 3, dars, 4, tre, parimet, mesimi, 4
Community Audio
audio
eye 179
favorite 0
comment 0
Dars 1 & 2 usul 3 Abdullah en Najmy
Topic: usul 3
Community Audio
Mar 19, 2014
audio
eye 87
favorite 0
comment 0
Tre parimet mesimi 3 shejkh abdullah en Nexhmi
Topics: usul, tre, parimet, 3, thelethe, shejkh, nexhmi, rabb, ilah, mana
Community Audio
audio
eye 95
favorite 0
comment 0
Abu hazim per rastin e vdekjes se shejkh zejd el medkhali
Topics: abu hazim, zejd, medkhali, ikameti, grate, ezani, prinder, femije, keshillojn, fe, mishi, therur,...
Community Audio
Mar 16, 2014
audio
eye 190
favorite 0
comment 0
shejkh burai mesimi pyetjet tre parimet shejkh nexhmi shqip
Topics: burai, nexhmi, tre, parimet, pyetje, shkoder, shoqata, kosove, udhezimi, halebiu, mesyshi
Community Audio
Mar 12, 2014
audio
eye 125
favorite 0
comment 0
ShejkhBuraiPerShoqatenShkoder
Topics: Shejkh, Burai, Per, Shoqaten, Shkoder, qendra, edukimi
Community Audio
Mar 12, 2014
audio
eye 85
favorite 0
comment 0
11/03/2014 Mesimi i shejkh burait per selefite shqiptare
Topics: burai, ders, shqipetar, selefi, keshille