Skip to main content

University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Libraryrss RSS

Show sorted alphabetically
Show sorted alphabetically
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Chao, Chia-pi
texts
eye 1,635
favorite 2
comment 0
v. 1. Hu Shih pien hsüan. Chien se li lun.--v. 2. Cheng Chen-to pien hsüan. Wen hsüeh lun cheng chi.--v. 3. Mao-tun pien hsüan. Hsiao shuo i chi.--v. 4. Lu Hsün pien hsüan. Hsiao shuo erh chi.--v. 5. Cheng Po-chi pien hsüan. Hsiao shuo san chi.--v. 6. Chou Tso-jen pien hsüan. San wen i chi.--v. 7. Yü Ta-fu pien hsüan. San wen erh chi.--v. 8. Chu Tzu-ching pien hsüan. Shih chi.--v. 9. Hung Shen pien hsüan. Hsi chü chi.--v. 10. A-ying pien hsüan. Shih liao so yin
Topic: Chinese literature
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Toyota, Minoru, 1855-1972; Sait, Hidesabur, 1866-1929
texts
eye 10,809
favorite 6
comment 0
11
Topic: English language
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Meiji, Emperor of Japan, 1852-1912; Yamamoto, Sansei
texts
eye 99,920
favorite 21
comment 0
11
Topics: Waka, Haiku (Collections)
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Kwong, Ki Chiu
texts
eye 11,823
favorite 5
comment 0
Other title: Hua Ying zi dian ji cheng
Topic: English language
collection
eye 44,677
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Fujiwara, Nagakiyo, fl. 1294-1310
texts
eye 858
favorite 1
comment 0
11
Topic: Waka
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Chao, Chia-pi
texts
eye 1,148
favorite 4
comment 0
v. 1. Hu Shih pien hsüan. Chien se li lun.--v. 2. Cheng Chen-to pien hsüan. Wen hsüeh lun cheng chi.--v. 3. Mao-tun pien hsüan. Hsiao shuo i chi.--v. 4. Lu Hsün pien hsüan. Hsiao shuo erh chi.--v. 5. Cheng Po-chi pien hsüan. Hsiao shuo san chi.--v. 6. Chou Tso-jen pien hsüan. San wen i chi.--v. 7. Yü Ta-fu pien hsüan. San wen erh chi.--v. 8. Chu Tzu-ching pien hsüan. Shih chi.--v. 9. Hung Shen pien hsüan. Hsi chü chi.--v. 10. A-ying pien hsüan. Shih liao so yin
Topic: Chinese literature
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Sansom, George Bailey, Sir, 1883-1965
texts
eye 9,860
favorite 21
comment 0
Includes index
Topic: Japanese language
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Polo, Marco, 1254-1323?; Moule, A. C. (Arthur Christopher), 1873-1957; Pelliot, Paul, 1878-1945
texts
eye 8,083
favorite 12
comment 0
11 26
Topics: Voyages and travels, Mongols
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Takagi, Koji
texts
eye 877
favorite 0
comment 0
11
Topics: Japanese fiction (Collections), Japanese literature
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Chao, Chia-pi
texts
eye 1,868
favorite 3
comment 0
v. 1. Hu Shih pien hsüan. Chien se li lun.--v. 2. Cheng Chen-to pien hsüan. Wen hsüeh lun cheng chi.--v. 3. Mao-tun pien hsüan. Hsiao shuo i chi.--v. 4. Lu Hsün pien hsüan. Hsiao shuo erh chi.--v. 5. Cheng Po-chi pien hsüan. Hsiao shuo san chi.--v. 6. Chou Tso-jen pien hsüan. San wen i chi.--v. 7. Yü Ta-fu pien hsüan. San wen erh chi.--v. 8. Chu Tzu-ching pien hsüan. Shih chi.--v. 9. Hung Shen pien hsüan. Hsi chü chi.--v. 10. A-ying pien hsüan. Shih liao so yin
Topic: Chinese literature
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
texts
eye 1,898
favorite 1
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Li, Shih-chen, 1518-1593; Shirai, Mitsutar, 1862-1932; Suzuki, Shinkai
texts
eye 700
favorite 0
comment 0
v. 1. Joretsu -- v. 2. Shuji -- v. 3. Sui, ka, do, kin, hyoku, seki -- v. 4-6. S -- v.v. 7. Koku, sai -- v. 8. Sai, ka -- v. 9. Ka, boku -- v. 10. Ch, rin -- v. 11. Kai, rin -- v. 12. J, jini -- v. 13-14. Shi Ch Gakubin sh -- v. 15. Moku, fukki, doryk ni tsuite, yakumei, bymei, jutsugo, hmei, chiri sakuin
Topic: Materia medica
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Fujiwara, Nagakiyo, fl. 1294-1310
texts
eye 1,068
favorite 1
comment 0
11
Topic: Waka
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Higuchi, Ichiy, 1872-1896
texts
eye 974
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Nakanishi, Chji, 1875-1937; Tamura, Nishio, 1880-1958
texts
eye 24,879
favorite 4
comment 0
Includes index
Topics: Jruri, Jruri
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Zhong, Luzhai
texts
eye 731
favorite 0
comment 0
11
Topics: Education, Secondary, Teaching, High schools
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Japan. Jingu Shicho
texts
eye 650
favorite 0
comment 0
11
Topic: Encyclopedias and dictionaries, Japanese
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Sant, Kyden, 1761-1816; Takizawa, Bakin, 1767-1848. Enseki zasshi; Rytei, Tanehiko, 1783-1842. Yshubako; Tsukamoto, Tetsuz, 1881-1953
texts
eye 1,493
favorite 1
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Tsêng, Hsien-chih; Nakayama, Kyshir, 1874-1961; Shiono, Shinjir
texts
eye 789
favorite 0
comment 0
11
11
Topics: English language, English language
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Mizuno, Kgen, 1901-
texts
eye 2,743
favorite 1
comment 0
11
Topic: Buddhism
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Hanawa, Hokiichi, 1746-1821
texts
eye 870
favorite 0
comment 1
11
( 1 reviews )
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Chao, Chia-pi
texts
eye 966
favorite 3
comment 0
v. 1. Hu Shih pien hsüan. Chien se li lun.--v. 2. Cheng Chen-to pien hsüan. Wen hsüeh lun cheng chi.--v. 3. Mao-tun pien hsüan. Hsiao shuo i chi.--v. 4. Lu Hsün pien hsüan. Hsiao shuo erh chi.--v. 5. Cheng Po-chi pien hsüan. Hsiao shuo san chi.--v. 6. Chou Tso-jen pien hsüan. San wen i chi.--v. 7. Yü Ta-fu pien hsüan. San wen erh chi.--v. 8. Chu Tzu-ching pien hsüan. Shih chi.--v. 9. Hung Shen pien hsüan. Hsi chü chi.--v. 10. A-ying pien hsüan. Shih liao so yin
Topic: Chinese literature
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Murasaki Shikibu, b. 978?; Takekasa, Hifumi
texts
eye 4,611
favorite 6
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Kawatake, Mokuami, 1816-1893; Kawatake, Shigetoshi, 1889-1967; Kawatake, Ito
texts
eye 406
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Rose-Innes, Arthur
texts
eye 39,083
favorite 23
comment 0
Imprint varies slightly
Topic: Japanese language
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Hsün-tzu, 340-245 B.C; Tsukamoto, Tetsuz, 1881-1953
texts
eye 1,410
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
texts
eye 566
favorite 0
comment 0
11
Topic: Akita, Japan (Prefecture)
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Wang, Yunwu, 1888-; Cai, Yuanpei, 1868-1940; Zhang, Yuanji, 1867-1959
texts
eye 1,165
favorite 0
comment 0
11 29
Topic: Chinese essays
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Rose-Innes, Arthur
texts
eye 6,246
favorite 13
comment 0
Imprint varies slightly
Topic: Japanese language
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Zhuang, Yu, ed; He, Shengnai, jt. ed
texts
eye 859
favorite 0
comment 0
11
Topics: Shang wu yin shu guan, Education, Printing
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Chao, Chia-pi
texts
eye 821
favorite 2
comment 0
v. 1. Hu Shih pien hsüan. Chien se li lun.--v. 2. Cheng Chen-to pien hsüan. Wen hsüeh lun cheng chi.--v. 3. Mao-tun pien hsüan. Hsiao shuo i chi.--v. 4. Lu Hsün pien hsüan. Hsiao shuo erh chi.--v. 5. Cheng Po-chi pien hsüan. Hsiao shuo san chi.--v. 6. Chou Tso-jen pien hsüan. San wen i chi.--v. 7. Yü Ta-fu pien hsüan. San wen erh chi.--v. 8. Chu Tzu-ching pien hsüan. Shih chi.--v. 9. Hung Shen pien hsüan. Hsi chü chi.--v. 10. A-ying pien hsüan. Shih liao so yin
Topic: Chinese literature
11
Topic: Hymns, Korean
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Tachibana, Nankei, 1723-1805
texts
eye 1,006
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Tokutomi, Iichiro, 1863-1957
texts
eye 450
favorite 3
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Kanda, Masao, 1879-
texts
eye 1,955
favorite 1
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Chao, Chia-pi
texts
eye 1,238
favorite 4
comment 0
v. 1. Hu Shih pien hsüan. Chien se li lun.--v. 2. Cheng Chen-to pien hsüan. Wen hsüeh lun cheng chi.--v. 3. Mao-tun pien hsüan. Hsiao shuo i chi.--v. 4. Lu Hsün pien hsüan. Hsiao shuo erh chi.--v. 5. Cheng Po-chi pien hsüan. Hsiao shuo san chi.--v. 6. Chou Tso-jen pien hsüan. San wen i chi.--v. 7. Yü Ta-fu pien hsüan. San wen erh chi.--v. 8. Chu Tzu-ching pien hsüan. Shih chi.--v. 9. Hung Shen pien hsüan. Hsi chü chi.--v. 10. A-ying pien hsüan. Shih liao so yin
Topic: Chinese literature
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Wang, Li, 1901-
texts
eye 634
favorite 2
comment 0
11
Topic: Chinese language
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Hanawa, Hokiichi, 1746-1821
texts
eye 863
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by ta, Nampo, 1749-1823
texts
eye 1,171
favorite 0
comment 0
11
Topic: Japanese essays
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
texts
eye 912
favorite 0
comment 0
11
Topic: Haikai
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Pan, Nianzhi; Zhang, Cailing, joint author
texts
eye 1,469
favorite 1
comment 0
Colophon title
Topic: Philosophy
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Nagai, Hidenori, 1868-1958
texts
eye 1,209
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Hanawa, Hokiichi, 1746-1821
texts
eye 509
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Lévi, Sylvain, 1863-1935; Takakusu, Junjir, 1866-1945; Demiéville, Paul; Watanabe, Kaigyoku, 1872-1933; Fondation Otâni et Wada
texts
eye 6,295
favorite 4
comment 2
Issued in fascicles
( 2 reviews )
Topic: Buddhism
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Kond, Heij, 1832-1901
texts
eye 1,039
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Kumada, Ijo
texts
eye 583
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by ta, Nampo, 1749-1823
texts
eye 1,240
favorite 0
comment 0
11
Topic: Japanese essays
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Suzuki, Shozo
texts
eye 1,022
favorite 0
comment 0
11
Topic: Sendai, Japan (Miyagi Prefecture)
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Shikitei, Samba, 1776-1822
texts
eye 2,349
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Hanawa, Hokiichi, 1746-1821
texts
eye 601
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Kokusho Kankkai
texts
eye 631
favorite 0
comment 1
11 45 52
( 1 reviews )
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Tsukamoto, Tetsuz, 1881-1953; Rai, Sany, 1780-1832
texts
eye 805
favorite 0
comment 0
Written by Rai Sany. Cf. V. 1, pref
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Tsukamoto, Tetsuz, 1881-1953
texts
eye 4,946
favorite 9
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Tao Xisheng, 1893-
texts
eye 719
favorite 0
comment 0
11
Topics: China, China, Social mobility
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Ty Bunko (Japan)
texts
eye 1,301
favorite 0
comment 0
11
Topics: Japanese literature, Chinese literature
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Kibi Gunsho Shusei Kankokai
texts
eye 769
favorite 0
comment 0
11
Topic: Okayama, Japan (Prefecture)
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Hanawa, Hokiichi, 1746-1821
texts
eye 1,149
favorite 1
comment 0
11 45 52
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Wang, Yün-wu, 1888-
texts
eye 762
favorite 1
comment 0
11
Topic: Encyclopedias and dictionaries, Chinese
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Li, P'an-lung, 1514-1570; Chou, Pi, fl. 1228. San t'i shih; Okada, Masayuki, 1864-1927
texts
eye 1,939
favorite 0
comment 0
11
Topic: Chinese poetry (Selections: Extracts, etc.)
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Mitsumoto, Hanjiro
texts
eye 925
favorite 0
comment 0
11
Topic: Rai, San'yo, 1780-1832
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Tsukamoto, Tetsuz, 1881-1953; Shen, Deqian, 1673-1769
texts
eye 2,650
favorite 2
comment 0
Selected by Deqian Shen. Cf. p. 25 (3rd group)
Topics: Chinese poetry, Chinese poetry, Japanese poetry
11
Topics: Coinage, Currency question, Precious metals, Copper
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Hanawa, Hokiichi, 1746-1821
texts
eye 738
favorite 0
comment 0
11 45 52
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Satomi, Ton, 1888-1983; Sat, Haruo, 1892-1964
texts
eye 793
favorite 0
comment 0
11
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Nomura, Hachir, 1881-
texts
eye 1,197
favorite 0
comment 0
11
Topic: N plays
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Toyohara, Sumiaki, 1450-1524; Masamune, Atsuo, 1881-1958
texts
eye 438
favorite 0
comment 0
11
Topics: Music, Japanese, Gagaku
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Minamoto, Tomoari; Masamune, Atsuo, 1881-1958
texts
eye 1,288
favorite 0
comment 0
11
Topic: Japanese language
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Morrison, Robert, 1782-1834
texts
eye 777
favorite 2
comment 0
11
Topic: Chinese language
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Wang, Yun, 1784-1854
texts
eye 624
favorite 0
comment 0
In colophon: Ying yin Shuo wen shi li
Topics: Xu, Shen, d. 120?, Chinese language
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Chao, Chia-pi
texts
eye 903
favorite 1
comment 0
v. 1. Hu Shih pien hsüan. Chien se li lun.--v. 2. Cheng Chen-to pien hsüan. Wen hsüeh lun cheng chi.--v. 3. Mao-tun pien hsüan. Hsiao shuo i chi.--v. 4. Lu Hsün pien hsüan. Hsiao shuo erh chi.--v. 5. Cheng Po-chi pien hsüan. Hsiao shuo san chi.--v. 6. Chou Tso-jen pien hsüan. San wen i chi.--v. 7. Yü Ta-fu pien hsüan. San wen erh chi.--v. 8. Chu Tzu-ching pien hsüan. Shih chi.--v. 9. Hung Shen pien hsüan. Hsi chü chi.--v. 10. A-ying pien hsüan. Shih liao so yin
Topic: Chinese literature
University of Toronto Cheng Yu Tung East Asian Library
by Ozaki, Kyya, 1890-
texts
eye 1,398
favorite 4
comment 0
11
Topics: Japanese literature, Erotic literature, Ukiyoe